09 - 11 - 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2018 dotyczące wyboru Wykonawcy usługi badawczej polegającej na wykonaniu zaproponowanych prac badawczych.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/11560