O nas

Firma Semav Stones Sp. z o.o. jest właścicielem złoża „Skała I” znajdujego się przy drodze lokalnej (gminnej) prowadzącej do drogi wojewódzkiej nr 751. Odległość złoża od Ostrowca Św. wynosi około 20 km, a od Nowej Słupi, gdzie znajduje się siedziba gminy, około 10 km.

Realizowane projekty

Semav Stones sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci kruszywa foremnego o ulepszonych parametrach fizyczno-mechanicznych wraz z nowatorską technologią jego wytwarzania, w wyniku komercjalizacji prac B+R”

Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, zrealizowanych na zlecenie spółki, w zakresie opracowania produktu stanowiącego odpowiedź na potrzeby odbiorców krajowych oraz zagranicznych, wraz z technologią jego wytwarzania. Dzięki zastosowaniu nowatorskiej technologii kruszenia, przesiewania oraz selekcji kruszywa, możliwe będzie zaoferowanie produktu nieposiadającego odpowiednika, dotychczas niedostępnego na rynku, który spełni oczekiwania konsumentów w zakresie:
– Zwiększonej zawartości ziaren foremnych,
– Zwiększonej odporności na ścieranie,
– Zwiększonej odporności na kruszenie,

Dofinansowanie Projektu z UE: 3 910 995,00 PLN

Wartość Projektu: 8 746 407,00 PLN

Cel Projektu: Celem projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności spółki SEMAV STONES poprzez wprowadzenie na rynek zupełnie nowego produktu, który w sposób znaczący odróżniać się będzie funkcjonalnością oraz parametrami fizyczno-mechanicznymi od kruszywa dotychczas oferowanego na rynku.


Semav Stones Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Realizacja prac
badawczych celem optymalizacji doboru lepiszcza, które pozwoli na uzyskanie granul o jak najlepszych
właściwościach mechanicznych”


Celem projektu jest optymalizacja procedury doboru lepiszcza, które pozwoli na uzyskanie granul o
jak najlepszych właściwościach mechanicznych.
Do korzyści wynikających z przetworzenia materiałów proszkowych w granulat należą:
• Poprawienie sypkości, co owocuje łatwiejszym i bardziej efektywnym przetwórstwem substancji.
• Zapobieganie zjawisku segregacji składników mieszaniny.
• Ograniczenie pylenia minimalizujące straty materiałowe.
• Ograniczenie zbrylania oraz tworzenia niebezpiecznych sklepień i nawisów w zbiornikach
magazynowych.
• Zwiększenie gęstości nasypowej skutkującej mniejszymi kosztami składowania i transportu.


Dofinansowanie projektu: 51 059,75 PLN
Wartość projektu: 73 886,48 PLN